EZD – Elektroniczne Zarzadzanie Dokumentacją

ezd.uw.edu.pl

Możliwości systemu:

  • wykonywanie dekretacji
  • wykonywanie akceptacji dokumentów
  • dokumentowanie przebiegu załatwiania spraw
  • gromadzenie i tworzenie dokumentów elektronicznych
  • wykonywanie czynności kancelaryjnych (prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących oraz spisu spraw)
  • realizowanie korespondencji pomiędzy podmiotami publicznymi wyłącznie w postaci elektronicznych poprzez EZD zintegrowanym z ePUAP

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją systemu